Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcja Rozwoju

Celem Sekcji Rozwoju jest efektywne wsparcie pracowników wydziału w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym grantów z NCN/NCBiR/NAWA/FNP/MNiSW/Komisji Europejskiej.

Przepis § 32 regulaminu WPiA UW stanowi o Sekcji Rozwoju, która 1)  przygotowuje i obsługuje Wydział pod kątem ewaluacji; 2)  przygotowuje i aplikuje po projekty finansowane ze środków krajowych lub zagranicznych; 3)  zapewnia pomoc przy aplikowaniu przez pracowników Wydziału po projekty finansowane ze środków krajowych lub zagranicznych; 4)  zapewnia pomoc przy prowadzeniu przez pracowników Wydziału projektów finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych. 

Kompetencje Sekcji Rozwoju obejmują:

 • informowanie o możliwościach pozyskania środków na badania (badania statutowe, granty),
 • pomoc formalno-administracyjna w tworzeniu wniosków do krajowych oraz zagranicznych instytucji i agend naukowo-badawczych,
 • wsparcie w projektowaniu budżetów projektów (m.in.: możliwe kwoty wynagrodzeń i formy zatrudnienia; zakup aparatury; organizacja badań jakościowych i ilościowych; wyjazdy naukowe; wizyty ekspertów),
 • zbieranie podpisów, wysyłanie wniosków,
 • pomoc na etapie zawierania umów o realizację projektów,
 • wsparcie w rozliczaniu środków i raportowaniu (m.in.: umowy z wykonawcami, np. tłumaczami; wypełnianie wniosków wyjazdowych),
 • aktualizowanie informacji na stronie internetowej, zakładka: Badania,
 • zarządzanie wydziałowym newsletterem w zakresie naukowo-badawczym,
 • monitorowanie przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących działalności naukowo-badawczej,
 • poszukiwanie konkursów z obszaru nauk społecznych na realizację określonych przedsięwzięć naukowo-badawczych (np. wydanie monografii, tłumaczenia),
 • konsultowanie nowych wniosków konkursowych i koordynowanie procedury ich składania we współpracy z Biurem Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego bądź z inną jednostką właściwą,
 • bieżące przygotowywanie sprawozdań z działalności naukowej Kolegium Dziekańskiemu,
 • pomoc w monitorowaniu rocznych indywidualnych planów badawczych pracowników WPiA UW.