Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

C.H. Beck

Rodzaj: Podręcznik
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
Rok studiów:
Kierunek:
Redakcja: Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Autorzy: dr hab. Marcin Dyl, prof. uczelni; dr hab. Filip Elżanowski; mgr Piotr Gołaszewski; mgr Marek Grzywacz; dr Jacek Piecha; dr Joanna Róg-Dyrda; dr Maciej M. Sokołowski; dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. uczelni; dr Ewa Stefańska; dr Magdalena Śliwa-Wajda; dr hab. Paweł Wajda, prof. uczelni; prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski; dr Karolina Wojciechowska; mgr Katarzyna Ziółkowska

Podręcznik do przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dla studentów kierunku Prawo (lata III-V) oraz studentów kierunku Administracja. 

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne: postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. 

Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Wolters Kluwer

Rodzaj: Polskie
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
Rok studiów: II
Kierunek: Prawo
Redakcja: Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski; Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Autorzy: Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Piotr Przybysz, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Dorota Pudzianowska, Joanna Róg-Dyrda, Ewa Stefańska, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Dawid Ziółkowski.