Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  dr Paweł Kobes

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 26.04.2021 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Pawła Kobesa:

   

  26 kwietnia 2019 r. – dr Paweł Kobes złożył do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW

  25 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent : dr hab. Paweł Waszkiewicz
  Członek Komisji:  . prof. dr hab. Eleonora Zielińska
  Sekretarz: dr hab. Barbara namysłowska – Gabrysiak

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  27 października 2020 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Pawła Kobesa 

  26 kwietnia 2021 r.  -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Pawłowi Kobesowi . 

 2. 2.
  dr Iwona Gębusia

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 26.04.2021 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Iwona Gębusia:

   

  25 kwietnia 2019 r. – dr Iwona Gębusia złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  18 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  23 września  2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  Recenzent: dr hab. Andrzej Wiśniewski
  Członek Komisji: dr hab. Artur Nowacki
  Sekretarz: dr hab. Marta Litwińska – Werner

   

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie

  27 stycznia  2021 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Gębusi

  26 kwietnia 2021 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania  stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Gębusi. 

 3. 3.
  dr Krzysztof Glibowski

  Habilitacja

  • Data nadania stopnia: 07.06.2021 r.
  • Status: zakończona

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Krzysztofa Glibowskiego:

  11 kwietnia 2019 r. – dr Krzysztof Glibowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  06 maja 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  17 czerwca 2019 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej:

  Recenzent : dr hab. Cezary Banasiński, prof. uczelni
  Członek Komisji:  dr hab.Aleksandra Wiktorowska, prof. uczelni
  Sekretarz: dr hab. Dawid Sześciło

  09 stycznia 2020 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  23 kwietnia 2021 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dra Krzysztofa Glibowskiego 

  07 czerwca 2021 r. -  Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofa Glibowskiego