Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Holiday Inn Warszawa Józefów ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy

VIII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

VIII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów