Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Praktyki

Drodzy Państwo,

z nieukrywaną radością informujemy Państwa, że Rada Dydaktyczna WPiA UW przyjęła uchwałę, która pozwala Państwu zrealizować wymagane praktyki sądowe w nowej, zaproponowanej przez nas formie: odbycie praktyk pod opieką jednego z pracowników naukowych Wydziału.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kierowania na praktyki, a ewentualne pytania prosimy kierować do Komisji Praktyk.

Cieszymy się, że udało się zakończyć pozytywnie stresujący dla Państwa czas oczekiwania na nowe rozwiązania dotyczące praktyk.

Serdecznie Państwa pozdrawiamy,
dr hab. Krzysztof Koźmiński
dr Katarzyna Julia Kowalska
dr Karolina Tetłak


Drodzy Państwo,

w związku z wydłużeniem przez władze rektorskie ograniczeń w pracy na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, prezentujemy zasady organizacji pracy Pełnomocników Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych WPiA UW na czas epidemii.

Pełnomocnicy (dr Katarzyna Kowalska, dr Karolina Tetłak oraz dr hab. Krzysztof Koźmiński) wykonują zadania wyłącznie zdalnie (online) za pośrednictwem skrzynek mailowych:
k.kowalska@wpia.uw.edu.pl
karolina.tetlak@wpia.uw.edu.pl
k.kozminski@wpia.uw.edu.pl

Dodatkowy kontakt możliwy jest przez nasz profil na FB.

W okresie stanu epidemii dyżury na terenie kampusu nie odbywają się.

Rozliczenie praktyk następuje w drodze zdalnej, zgodnie z niżej wskazanymi zasadami:

 • student rozliczający praktyki przesyła jednemu z Pełnomocników skan/zdjęcie pełnej dokumentacji/potwierdzenie w formie email wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji instytucji, potwierdzającej odbycie praktyk w wymaganym wymiarze;
 • wiadomość zawiera dane studenta (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, wskazanie miejsca odbywania praktyk wraz z ich terminem i liczbą godzin oraz numerem telefonu studenta na wypadek konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień);
 • wiadomości w sprawie rozliczenia praktyk kieruje się wyłącznie na jedną z oficjalnych skrzynek mailowych Pełnomocników;
 • Pełnomocnicy, po pozytywnej weryfikacji dokumentów studenta, przekazują w formie zdalnej informację Dziekanatowi WPiA UW o zaliczeniu praktyk.

W razie wątpliwości/dokumentacji niepełnej/innej przyczyny uniemożliwiającej rozliczenie praktyk, Pełnomocnicy informują studenta w formie zwrotnej wiadomości email, ewentualnie telefonicznie.

Kierowanie na praktyki:

 • w okresie epidemii nie kieruje się na praktyki sądowe;
 • wyjątkiem są studenci ostatniego roku studiów, pod warunkiem uzyskania przez nich zgody od sądu lub konkretnego sędziego na zdalne odbywanie praktyk.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
dr Katarzyna Kowalska
dr Karolina Tetłak
dr hab. Krzysztof Koźmiński


Pełnomocnicy:

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnikami są: dr Katarzyna Julia Kowalska oraz dr Krzysztof Koźmiński 

Dyżury pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych odbywają się:

 • dr Katarzyna Kowalska – poniedziałki, godz. 13:15-14:15, s. 423, Collegium Iuridicum I
 • dr Krzysztof Koźmiński – czwartki, godz. 17:00-18:00, s. 423, Collegium Iuridicum I
 • dr Karolina Tetłak

Informacje dotyczące aktualnych dyżurów dostępne są w menu Studenci - Aktualności, a także są na bieżąco publikowane na Profilu Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych na portalu społecznościowym FB.


Informacje ogólne o praktykach

W przypadku praktyk organizowanych przez Wydział wszelkie formalności związane z przyjęciem na praktykę, a w szczególności wygenerowanie i przekazanie organizatorowi praktyki (sąd, prokuratura) skierowania, załatwia Wydział. Wyjątek w tym zakresie dotyczy praktyk odbywających się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz w sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (zob. niżej).

Zasady szczegółowe:

 • Sąd Okręgowy w Warszawie oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych. Szkolenia odbywają się w pierwszym dniu praktyki (Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Szkolenie BHP odbywa się w trakcie praktyk. Informacja o terminie i miejscu szkolenia zostanie przekazana studentom w pierwszym dniu praktyki.

Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu regulującego zasady odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie student przystępujący do praktyki zobowiązany jest złożyć zgłoszenie na praktykę (wzór dostępny na stronie Sądu) oraz CV i list motywacyjny. Istnienie powyższych wymogów jest niezależne od WPiA.

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP. Szkolenie odbywa się w siedzibie sądu (Warszawa, ul. Jasna 2/4), w pierwszym dniu praktyki, godz. 8:00. Zbiórka w holu przy szatni.

 • Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk student zobowiązany jest skontaktować się z Prokuraturą (Wydział Organizacyjny, tel. (22) 217-32-39) w celu ustalenia terminu szkolenia bhp.

 • Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

Studenci zgłaszają się do odbycia praktyk w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku praktyki w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga szkolenie BHP nie odbywa się.