Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Studia Iuridica

Studia Iuridica” są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tom pierwszy został wydany w roku 1974. Autorami tekstów ukazujących się w czasopiśmie są w szczególności pracownicy naukowi, doktoranci oraz absolwenci Wydziału, których prace magisterskie zostały wyróżnione. „Studia Iuridica” to także czasopismo, w którym publikują prawnicy oraz osoby zainteresowane bieżącymi problemami prawnymi.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Nr ISSN 0137-4346

„Studia Iuridica” znajdują się w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych z liczbą 11 pkt.

Indeksowanie czasopisma

Studia Iuridica są indeksowane w:

Central and Eastern European  Online Library  www.ceeol.com

Harzing’s Publish or Perish 4  http://www.harzing.com

Index Copernicus http://www.indexcopernicus.com/

 

Sprzedaż czasopisma

 

Elektroniczne wersje poszczególnych artykułów można nabyć za pośrednictwem strony www.ceeol.com

Bieżące numery są w sprzedaży w księgarni internetowej WUW:  www.wuw.pl/ksiegarnia

Zamówienia na zeszyty archiwalne prosimy kierować na adres: dz.handlowy@uw.edu.pl