Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Debata o odpowiedzialności dyscyplinarnej - 10.10.2019 r.

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej ma przyjemność zaprosić na debatę o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
i pracowników naukowych oraz alternatywnych sposobach rozwiązywania konfliktów w ramach uniwersytetu.

W spotkaniu udział wezmą dr Anna Zientara (rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów w latach 2012-2016)
oraz mgr Magdalena Miksa (prawnik w Zespole Ombudsmana UW).

Spotkanie poprowadzi dr Paweł Skuczyński.